Hakkımızda

GÜVENLİK POLİTİKASI

 

Toplam kalite yönetimi kurmak için gerekli alt yapıyı oluşturmak,
Müşretiler ile sürekli işbirliği içerisinde olmak ve beklentilerini en kısa sürede doğru olarak karşılamak,
Tüm çalışanlar tarafından kalitenin bir yaşam felsefesi olarak algılanmasını sağlamak
Çalışma yaşam kalitesini iyileştirme yönünde çalışmaları başlatmak,
Sürekli iyileştirme çalışmalarını başlatmak ve herkesin bu çalışmalara katılmasını sağlamak,
Kalite maliyetleme sistemi kurmak,
İstatistiksel süreç kontrol uygulamalarını başlatmak,
  Çalışanların motivasyonunu sağlamak,
  Kalite, sürekli iyileştirme teknikleri ve gereksinim duyulan diğer konularda sürekli eğitim verilmesini sağlamak,
  Müşteri iadeleri ve süreç içi ret ile yeniden işleme oranlarını en aza indirmek,
  Tedarikçilerde de kalite bilincinin oluşturulması için danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektir.